Przewodniczącym Rady Miejskiej w Słomnikach jest Krzysztof Szaleniec.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach przyjmuje interesantów w pok. 29 IIp. Urzędu Miejskiego w Słomnikach

w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00

w tym: w sprawie skarg i wniosków w godz. 16.00 – 17:00