Serce z napisem KGW

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że w ramach ogólnopolskiej akcji promocji szczepień został ogłoszony Konkurs: #SzczepimySię z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Konkurs polega na zorganizowaniu wydarzenia promującego szczepienia przeciw COVID-19. KGW winno też podczas akcji zapewnić możliwość szczepienia się.

Środki na zorganizowanie tych akcji promocyjnych, po spełnieniu odpowiednich wymogów, można uzyskać składając odpowiedni wniosek do  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla Kół Gospodyń Wiejskich które przystąpią do konkursu są przewidziane liczne nagrody.

Burmistrz Gminy Słomniki zachęca KGW z terenu gminy do angażowania się w organizację wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19.

Szczegóły Konkursu dostępne są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/konkurs-KGW-i-OSP

lub w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, II piętro pok. 34, tel. (12) 388-11-02 wew. 134.

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.