droga w Trątnowicach z widokiem na dom

Są to odcinki dróg dojazdowych do domów i pól, zwiększające bezpieczeństwo i komfort dojazdu do obiektów.

Zmodernizowane zostały następujące odcinki dróg gminnych:

  • nr ewid. 306 w miejscowości Trątnowice na długości 116 mb
  • nr ewid. 562/2 i 562/3 w miejscowości Zagaje Smrokowskie na długości 350 mb
  • nr ewid. 53/3, 54/2 i 55/5 w miejscowości Szczepanowice na długości 90 mb

Inwestycja polegała m.in.  na wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego i nawierzchni asfaltowej. Inwestycję wykonała firma Prima-Kop Grzegorz Wawrzeń, Niegardów 60, 32-104 Koniusza; jej łączny koszt wyniósł 128 600 zł i został sfinansowany z Budżetu Gminy Słomniki.