słupli i strzałka w górę z napisem: ranking gmin

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, Gmina Słomniki zajęła 145 pozycję  wśród  642 gmin miejsko-wiejskich.

To jedyne zestawienie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Ranking został przygotowany na VI Europejki Kongres Samorządów przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowany został w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

O zajęciu wysokiej pozycji w tegorocznym rankingu zadecydował m.in. wskaźnik wydatków inwestycyjnych i środków europejskich w wydatkach ogółem.

Każdy z badanych podmiotów podlegał tym samym kryteriom, co pozwoliło na wyłonienie najbardziej gospodarnych samorządów w Polsce.  Ponadto, w tegorocznym rankingu uwzględniono wpływ pandemii na kondycję samorządów i uzupełniono analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Covid-19.

W opracowaniu wzięto pod uwagę siedem wskaźników:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
  • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
  • relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
  • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Szczegółowe informacje na temat Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce można TUTAJ