Reaktor biologiczny

Zakończyła się modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Słomnikach. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat.

W ramach prac zastosowano nowe maszyny i urządzenia oraz przebudowano układy technologiczne,  dzięki czemu znacznie usprawniono oraz unowocześniono procesy i systemy funkcjonowania oczyszczalni.

Jest to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. W zakresie przeprowadzonej modernizacji została wybudowana nowa trzystanowiskowa stacja zlewcza do ścieków dowożonych wraz z kratą i prasą do odpadów stałych. Nowa zadaszona stacja zlewcza, do której ścieki są transportowane samochodami asenizacyjnymi dzięki przeprowadzonej przebudowie  może działać sprawniej i szybciej.

Został także uzbrojony i kompleksowo wyposażony trzeci reaktor biologiczny. Poprawi to przepustowość i bezpieczeństwo prawidłowej pracy w zakresie oczyszczania biologicznego ścieków.

Modernizacja to także wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji i monitoringu: wymieniono w całości system sterowania i automatyki urządzeń, co umożliwiło wprowadzenie pełnej wizualizacji pracy wszystkich urządzeń w oczyszczalni.

Ponadto został zamontowany układ wody technologicznej, która będzie wykorzystywana na potrzeby pracy samej oczyszczalni. Pozwoli to zaoszczędzić wykorzystywaną do tej pory wodę z sieci miejskiej.

Dodatkowo zabudowano reaktor na osad nadmierny powstający w części biologicznej oczyszczalni, oraz przebudowano system napowietrzania pozostałych reaktorów.

Podsumowując: inwestycja poprawiła funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo pracy procesów oczyszczania ścieków oraz usprawniła odbiór ścieków dowożonych od mieszkańców naszej gminy.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 891 217,40 zł; Gmina Słomniki uzyskała na nią dofinansowanie w wysokości 1 962 793,16 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Prace wykonała firma ,,Ekoservispol" Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 z Nowego  Targu.