tablica informacyjna

Prace, które zostały wykonane wpływają  pozytywnie zarówno na wizerunek OSP Niedźwiedź, poprawiają estetykę budynku i bazę lokalową tej jednostki,
a przede wszystkim  zwiększają znacząco bezpieczeństwo użytkowników remizy.

Zadanie  polegało na zagospodarowaniu poddasza znajdującego się wewnątrz budynku remizy i  obejmowało: wykonanie posadzki oraz przeprowadzenie prac adaptacyjnych poddasza w ramach pierwszego etapu prac. Prace zostały wykonane w terminie i zgodnie z założonym zakresem.

Koszt inwestycji to 76 660,41 zł, w tym 30 000 zł dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego. ,,Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.".