ławka i urządzenia do ćwiczeń przed budynkiem świetlicy

"Budowa strefy rekreacji w miejscowości Kępa, Gmina Słomniki" w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS"

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie ogólnodostępnej strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa. Wyplantowano powierzchnię gruntu i rozsiano trawę. Zamontowano na nawierzchni trawiastej 4 urządzenia siłowni plenerowej: orbitrek, biegacz, prasa nożna i prasa ręczna oraz elementy małej architektury: 2 lampy solarne, 3 ławki i 1 kosz parkowy na śmieci a także tablicę z regulaminem siłowni plenerowej i tablicę informacyjną dotyczącą inwestycji. Powstałe miejsce rekreacyjne wpłynęło pozytywnie na integrację lokalnych społeczności a także przyczyniło się to do poprawy jakości i estetyki terenów rekreacyjnych na obszarze gminy Słomniki.

Wartość inwestycji wyniosła 42 110,28 zł z czego 12 190 zł dotacji udzieliło Województwo Małopolskie.