dzieci grające na bębnach

W niedzielne popołudnie 30 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury w Słomnikach rozbrzmiewały afrykańskie bębny!

12 i 13 stycznia 2022r. w Centrum Kultury  w Słomnikach odbyło się stacjonarne szkolenie w ramach realizacji projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej” dofinansowanego w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Szkolenie poprowadziła pani Nina Gałuszka - uczestniczyli w nim pracownicy merytoryczni Centrum Kultury w Słomnikach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach.

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach.

zima na drogach, samochód jadący drogą

Przedstawiamy telefony do wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Słomniki. W przypadku pytań i problemów z kontaktem z wykonawcami prosimy o telefon: 123881102, wew. 135.

Rodzina stojąca przed domem

1 lipca 2021 r. ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.