Widok na wyremontowaną drogę i tablicę informacyjną

Zmodernizowano dwie ważne drogi gminne: nr 601773K Polanowice–Szczepanowice na długości 1,365 km oraz nr 601769K Brończyce–Niedźwiedź na długości 1,517 km.

słupli i strzałka w górę z napisem: ranking gmin

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, Gmina Słomniki zajęła 145 pozycję  wśród  642 gmin miejsko-wiejskich.

logo MGCK

Nowy harmonogram zajęć na rok szkolny 2021/2022.

droga w Trątnowicach z widokiem na dom

Są to odcinki dróg dojazdowych do domów i pól, zwiększające bezpieczeństwo i komfort dojazdu do obiektów.

grafikaz nazwą spis powszechny i z rodziną

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?