Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach.

Rodzina stojąca przed domem

1 lipca 2021 r. ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

biały bus stojący na parkingu

Od dziś 3 stycznia 2022 r. kursuje nowy bus komunikacji publicznej na nowej linii Słomniki–Smroków oraz obowiązuje nowy rozkład jazdy na wydłużonej linii Słomniki–Niedźwiedź PKP o przystanki w Polanowicach. Jest to ważny element walki władz naszej Gminy z wykluczeniem komunikacyjnym.

burmistrz i pani poseł trzymają czeki

Gmina Słomniki pozyskała 9 576 000 zł na inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 3 stycznia symboliczne czeki na inwestycje przekazała Burmistrzowi Gminy Słomniki Poseł na Sejm RP pani Elżbieta Duda.

jubolatka z gronie rodziny i gości z bukietem kwiatów

Piękny jubileusz setnych urodzin obchodziła w grudniu br. mieszkanka naszej gminy pani Marianna Domagała z Lipnej Woli. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, składając w imieniu własnym życzenia oraz przekazując listy gratulacyjne od Prezesa Radny Ministrów i od Wojewody Małopolskiego.