Infografika z nazwami badań

1 lipca ruszył rządowy program „Profilaktyka 40 PLUS”. Każdy Polak po 40. roku życia może bezpłatnie wykonać pakiet badań diagnostycznych, pozwalających na wczesne wykrycie rozwijających się chorób.

Toast małżonków stojących przy zastawionym stole

18 par obchodziło w tym roku swoje jubileusze złotych godów; małżonków medalem Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie udekorował Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

Przedstawiciele województwa stojący obok siebie z symbolicznymi czekami

Samorząd województwa małopolskiego przekazał 10 tysięcy złotych dla rodziny z gminy Słomniki państwa Natalii i Kamila oraz ich córek Izabeli i Wiktorii – pierwszych bliźniąt w Małopolsce urodzonych 3 stycznia 2021 r.

domek i rodzina stojąca przed nim

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.  Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Budynek przychodni zdrowia

SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach zaprasza na bezpłatne badania wzroku.