foto białego busa

Informujemy mieszkańców gminy Słomniki, iż z dniem 1.07.2021 r. ruszyła usługa indywidualnego transportu, który będzie realizowany przy pomocy zakupionego przez Gminę samochodu wyposażonego w windę elektryczną, mogącego przewieźć równocześnie 2 wózki inwalidzkie.  Usługa jest bezpłatna, realizowana będzie ze środków grantu do końca 2022 roku.

Plansze wystawy na Rynku w Słomnuikach

Na Rynku w Słomnikach można oglądać wystawę IPN „Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)”.

Napis wydarzenia Letnia Akademia Artystyczna

Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz maluszki w asyście opiekunów do udziału w wakacyjnych warsztatach artystycznych oraz porannych seansach filmowych w ramach sierpniowych zajęć Letniej Akademii Artystycznej.

herb gminy Słomniki św. Michał Archanioł

Rada Miejska w Słomnikach 24 czerwca br. podczas XXIX sesji zwyczajnej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2020. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

grafika z napisem narodowy  spis powszechny 2021

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.