Młodzieżowa Rada funkcjonuje jako organ kolegialny, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Powiatu Krakowskiego. Opiniuje projekty uchwał dotyczące młodzieży, podejmuje działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej oraz bierze udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży oraz monitoruje ich realizację.

 JAK ZOSTAĆ RADNYM MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Kto może kandydować?

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w ostatnim dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego oraz która nie została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego odbywa się w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2023 r.

Jak zgłosić kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur odbywa się wyłącznie elektronicznie, poprzez rejestrację i wypełnienie zgłoszenia aplikacyjnego w Strefie Kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia podpisana przez co najmniej 30 osób.

 O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Młodzieżowa Rada Powiatu Krakowskiego jest reprezentacją uczącej się młodzieży, zamieszkującej powiat krakowski. W skład Rady wchodzi 15 radnych wyłonionych w ośmiu okręgach wyborczych.

Cele działania Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego:

  • zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym,
  • zwiększenie poziomu edukacji obywatelskiej młodych osób, które w większym zakresie będą reprezentowane na forum publicznym.
  • pobudzenie idei samorządności wśród młodzieżowych przedstawicieli wspólnoty lokalnej.

GŁOSOWANIE W WYBORACH

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Głosowanie na kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego odbywać się będzie w dniach 22 - 29 września 2023 r.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego.

Jak zagłosować?

Wybory przeprowadzane są w 8 okręgach wyborczych.

Osoby posiadające czynne prawo wyborcze dokonują wyboru Radnych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap wyborów.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym. Osobom, które nie mają dostępu do Internetu, Starosta Krakowski zapewnia możliwość oddania głosu w siedzibie Starostwa oraz w innych wyznaczonych przez Starostę miejscach, tj.:

  • Słowackiego 20, Kraków - p. 103, pn. - pt. 700-1500;
  • Zapole 2, Węgrzce - Dziennik Podawczy, pn. 9ºº-17ºº, wt. - pt. 730-1530,
  • Kopernika 13, Skawina - Dziennik Podawczy, 9ºº-17ºº, wt. - pt. 730-1530.

 KONTAKT

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Biuro Rady

Adres: Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Telefon: 12 39 79 103

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres www: https://powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/