Akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach "Najaktywniejszy czytelnik wakacji".