Rusza nabór do II edycji Konkursu „Młody Promotor Polski” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2024 r.

Konkurs skierowany jest do młodych Polaków, którzy swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym oraz sportowym przyczyniają się do umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju i popularyzowania wiedzy o Polsce poza jej granicami.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby:

  • w wieku od 16 do 30 lat,
  • posiadające polskie obywatelstwo,
  • posiadające osiągnięcia w jednej z kategorii konkursowych.

Kandydaci wskazywani są przez instytucje zgłaszające w trzech kategoriach:

  • działalność naukowa,
  • działalność kulturalna,
  • działalność sportowa.

Wykaz instytucji zgłaszających stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad jego przeprowadzenia znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji w linku.

Źródło: MUW