Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych "Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) na lata 2022–2024”.

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie z konsultacji program wieloletni 2022-2024.docx)Sprawozdanie z konsultacji program wieloletni 2022-2024.docx[ ]16 kB2021-10-05 09:45