Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie i remoncie wewnętrznych linii kablowych 15kV i 0,4kV oraz oświetlenia zewnętrznego, montażu kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 630kVA i montażu agregatu prądotwórczego wraz z budową systemu monitoringu energetycznego oraz rozbiórce budynku agregatu prądotwórczego nr 40 na terenie składu Niedźwiedź, dz. nr 314/5, 314/10, obr. 16 Ratajów, j. ew. Słomniki.

Urząd Pracy PK
15 grudnia br. została ogłoszona tzw. antykryzysowa tarcza branżowa, która przewiduje nowe rozwiązania pomocowe dla pracodawców i przedsiębiorców.

W dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się  XXIV  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020r.  o godz. 16.00.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 493, o pow. 0,1432 ha położona w Słomnikach.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w okresie od 7 do 29 listopada Centrum Kultury zawiesiło działalność stacjonarną. Niestety zostaliśmy zmuszeni do odwołania wszystkich warsztatów artystycznych, planowanej na weekend 13-15 listopada Warsztatowni oraz stacjonarnych wydarzeń kulturalnych.

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Miejski w Słomnikach będzie nieczynny.

Przedstawiamy telefony do wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Słomniki. W przypadku pytań i problemów z kontaktem z wykonawcami prosimy o tel. 123881102, wew. 135.

Podkategorie