Od 1 czerwca do 14 sierpnia na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, razem 36 gmin.

4 czerwca będzie miał miejsce jubileusz 140-lecia OSP Słomniki.

31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod działalność statutową.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących przewozy osób taksówką na obszarze Gminy Słomniki, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie numerów telefonów.

Po czterech edycjach w skład grona wyróżnionych Znakiem Jakości Spichlerz Koronny wchodzą już 23 podmioty a w tym gronie mamy ponad 30 produktów spożywczych, 7 produktów użytkowych, 4 produkty rękodzielnicze, 3 usługi i  1 lokalne wydarzenie!

W maju zarówno w Słomnikach jak i na wsiach będzie miał miejsce odbiór odpadów gabarytowych tzw. wystawek. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 8 maja 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Zapraszamy na oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Słomnikach.

Podkategorie