Informujemy, że od 1 maja (poniedziałek) br. do odwołania autobusy komunikacji publicznej (w tym autobus linii 222) nie będą wjeżdżały do Rynku w Słomnikach.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023, poz. 40 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm).

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza

Burmistrz Gminy Słomniki oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają na szkolenie:

Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo informujemy, że w Wielki Piątek 7 kwietnia br. Urząd Miejski w Słomnikach będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 12.00.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń– I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokal mieszkalny  (nabywa najemca lokalu).

 

Słomniki 04.04.2023r..

 

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich będą się mogły ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W rozpoczynającym się wkrótce naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany.

Podkategorie