Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę oraz licencje na przewóz osób samochodem osobowym, czy pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób zobowiązani są przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2, czyli ustawy o transporcie drogowym.

Szanowni Państwo,

15 lutego rozpoczęła się pierwsza edycja nowego programu wsparcia stypendialnego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach współpracy ponadlokalnej w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska Gmina Słomniki bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskich w ramach programu Interreg Rejon Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027.

Rusza nabór do II edycji Konkursu „Młody Promotor Polski” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2024 r.

Zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert Gminy Słomniki na rok 2024.

Zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia od 25 stycznia 2024 r. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs, którego celem jest wsparcie orkiestr dętych z naszego regionu, poprzez tworzenie i poznawanie kultury, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych. Na pomoc przeznaczono 800 tys. zł.

Zarząd województwa ogłosił konkurs wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz opiekę nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski. Na ten cel przeznaczył w budżecie 1 290 tys. zł.

Podkategorie