Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń)  został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Informujemy, że na czas odpustu w parafii pw. Bożego Ciała Słomnikach zakazuje się wyznaczania obszarów (rezerwacji) pod kramy poprzez malowanie na krawężnikach czy też kostce brukowej linii, a także ingerencji w nawierzchnię Rynku i jej niszczenie.

Prosimy o dostosowanie się do tych wytycznych.

 

Uwaga Mieszkańcy, od poniedziałku 2 października wraca komunikacja publiczna na Rynku w Słomnikach, busy oraz linia 222 będą się zatrzymywać na przystanku "Słomniki Rynek" w tej samej lokalizacji co przed remontem. Rozkłady jazdy komunikacji publicznej dostępne TUTAJ.

 

logo mgck

Centrum Kultury zaprasza do udziału w wydarzeniach  organizowanych w ramach akcji „Blisko”, skierowanej do dzieci w wieku 0-6 lat z opiekunami:

Komisariat Policji w Słomnikach informuje iż w okresie od 01.08.2023r. do 31.01.2024r. w związku z realizacją Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 w m. Słomniki ul. Rynek dokonywane będą wzmożone kontrole w/wymienionego miejsca zagrożonego pod kątem wykroczeń porządkowych i drogowych celem zminimalizowania niepożądanych zachowań.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

Od 1 września 2023 został uruchomiony „EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”, który jest ośrodkiem zintegrowanej pomocy ukierunkowanej na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa, w tym „przyjezdnych” młodych uczących się w szkołach wyższych, akademiach i uniwersytetach. Dodatkowo działania punktu wspierają aktywność zawodową młodych osób oraz wzmacniają metropolitalny rynek pracy.

Ekspres Praca nastawiony jest  na dotarcie z informacją oraz szerokim wachlarzem usług do młodych osób niezarejestrowanych w PUP.

Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych  - Ekspres Praca został usytuowany w centrum KRAKOWA jako stolicy regionu, Małopolskie Dworce Autobusowe - Dworzec Główny

w Krakowie co stanowi dodatkowy walor, dotarcia z ofertą do szerokiej grupy odbiorców.

Projekt pilotażowy realizowany jest przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Dodatkowo w realizację projektu pilotażowego zaangażowane są Gminy Powiatu Krakowskiego na podstawie podpisanych porozumień o współpracy.

Usługi Ekspres Pracy: Aktywne pośrednictwo pracy (upowszechnianie informacji o działaniach PUP, dostęp do ofert pracy, Bank CV) Poradnictwo zawodowe (indywidualne, grupowe, coaching i mentoring), programy Warsztatów: „Adaptacji informatycznej”, „Coaching rozwoju zawodowego”, „Moja firma drogą do sukcesu” i inne opisane szczegółowo w Cz. I pkt 3 w zakresie oferowanych usług.

Klub informacyjny ma na celu świadczenie zintegrowanej oferty pomocy różnych instytucji i ekspertów w trakcie stałych dyżurów: psychologa i terapeuty, ekspertów pomocy społecznej, edukacji, prawa i ekonomii, a także z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży Granicznej.

Pracownicy Ekspres Pracy: Doradca zawodowy - Doradca ds. osób młodych oraz Doradca ds. zatrudnienia. Ekspres Praca posiada miejsce publicznego dostępu do Internetu (dostęp do ofert pracy, możliwość dokonania elektronicznej rejestracji w PUP i inne).

Dodatkowo w Ekspres Pracy doraźnie będą prowadzone spotkania ekspertów, konsultantów, specjalistów ds. aktywizacji zawodowej, edukacji i kształcenia.

Na uczestników projektu zarejestrowanych w urzędach pracy czekają ponadto finansowe formy wsparcia w postaci staży u pracodawców, szkoleń zawodowych czy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo dla uczestników projektu  mamy talony na subsydiowane formy: Start w zatrudnieniestypendium adaptacyjne czyli finansowanie kosztów zatrudnienia przez 1,5 miesiąca; talon aktywizacyjny – dofinansowanie do biletów komunikacji zbiorowej, opłat parkingowych, kosztów paliwa czy wypożyczenia pojazdu; talon na metamorfozę – dofinansowanie do stworzenia odpowiedniego wizerunku na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą; talon motywacyjny – pakiet ochrony zdrowia.

DWORZEC GŁÓWNY W KRAKOWIE

  1. Bosacka 18
    Budynek Małopolskich Dworców Autobusowych s. a.
    lokal nr -1K-011, poziom -1 Pasażu
    (tunel Magda od strony ulicy Bosackiej)

Godziny otwarcia Punktu Aktywizacji i Treningu EKSPRES PRACA

Poniedziałek 8:00 – 17:00

Wtorek - Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:30

Niedziela handlowa 9:00 – 13:00

Trzeci tydzień miesiąca od 8:00 do 18:00

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego
oraz telefonicznego pod numerami: 727-779-679 oraz 509-656-790

UPPK

 

Pytania i odpowiedzi na podstawowe pytania, które pojawiają się podczas projektowania i budowy gazociągu.

ZUS w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego w sprawie renty rodzinnej.

Podkategorie