Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie)

Więcej: Serwis pogodowy IMGW-PIB