Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 11.02.2021–10.03.2022.

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 7873
 • Ilość osób w pełni zaszczepionych: 7700
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 56,7%

System pomocy uchodźcom z Ukrainy:

 • koordynacja - Urząd Wojewódzki
 • miejsca zakwaterowania deklarowane przez Gminę - 20 miejsc w OSP Miłocice koszty utrzymania finansowane przez wojewodę na podstawie podpisanego porozumienia
 • deklaracja hotelowa – 6 miejsc – pobyt finansowany przez Wojewodę max do 120 zł/dobę/osobę tylko przy skierowaniu od Wojewody
 • konieczność wypełnienia karty pobytu
 • indywidualne przyjęcia uchodźców - brak finansowania i odpowiedzialności ze strony JST i Wojewody, obowiązek rejestracji w urzędzie
 • pomoc materialna PMP – dwór w Sieborowicach gmina Michałowice, Agencja Rezerw Strategicznych, inne instytucje / Caritas, szkoły itp./indywidualne kontakty – tylko wyselekcjonowane towary z listy potrzeb, rozdysponowanie na miejscu, nadwyżka do PMP, pomoc kierowana do konkretnych osób potrzebujących
 • bezpłatna pomoc prawna w dotychczasowych punktach powiatowych
 • dostęp do bezpłatnej opieki medycznej
 • bezpłatne przejazdy MPK w Krakowie
 • oferta Powiatowego Urzędu Pracy
 • bezpłatne szczepienia
 • oferta szkół
 • codzienne videokonferencje ze starostą krakowskim
 • koordynatorem ze strony Gminy Słomniki jest Piotr Kurkiewicz

Spotkania i uroczystości:

 1. Kontynuacja zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

- dodatek emerytalny

- sprawy formalne w urzędzie prowadzi T. Ciałowicz

 1. II Powiatowe halowe zawody sportowo – pożarnicze drużyn MDP
 2. Rada LGD
 3. Zebranie Walne LGD
 4. Udział w spotkaniu w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska
 5. Udział w uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w Ratajowie

Złożone wnioski:

 1. Złożenie do Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” wniosków o przyznanie pomocy na zadania dotyczące budowy i modernizacji obiektów rekreacyjnych w Słomnikach przy skateparku oraz ul. Krasińskiego i Niecałej na kwotę 125.330,00 zł a także przy szkole i boisku w miejscowości Prandocin na kwotę 54.949,00 zł. Ponadto w ramach naboru OSP Prandocin przy wsparciu gminy złożyła również wniosek o przyznanie pomocy w kwocie 110.918,91 zł na modernizację sali świetlicy wiejskiej w budynku remizy. W przygotowaniu dokumentacja na siłownie plenerowe w Kępie i Waganowicach.
 2. Złożenie wniosków w ramach programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:
 • Modernizacja ZS w Waganowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły.

Wartość zadania: 2.500.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 zł

 • Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego (dróg, ulic, placów) polegająca na wymianie opraw oświetleniowych wraz z osprzętem w Gminie Słomniki.

Wartość zadania: 6.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 5.400.000,00 zł

 • Remont dróg na terenie gminy Słomniki z podziałem na zadania

Zad. 1 pn. „Remont drogi gminnej nr 601771K i 601804K w miejscowościach Ratajów i  Niedźwiedź w km 0+000 - 0+889”

Zad. 2 pn. „Remont drogi gminnej nr 601783K w miejscowości Lipna Wola w km 0+000-0+809 oraz w km 1+029-1+619

Zad. 3 pn. „Remont drogi gminnej nr 601772K i 601770K w miejscowościach Kępa, Niedźwiedź i Trątnowice w km 0+000 - 3+922”

Zad. 4 pn. „Remont drogi gminnej nr 601761K i 601762K w miejscowościach Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice

Wartość zadania: 8.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 7.600.000,00 zł

 1. Złożenie wniosku w ramach programu Polski Ład PGR na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Polanowice - Zaborze gm. Słomniki”

Wartość zadania: 5.900.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Komunikacja publiczna BUS – frekwencja /styczeń, luty/

         - linia: Słomniki Osiedle – Niedźwiedź PKP /386, 370/

         - linia: Słomniki Osiedle – Smroków szkoła /170, 263/

Drogi gminne:

W dniu 25.02.2022 roku wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy F.H.U.MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów w zakresie 3 zadań:

 • Budowa drogi na odcinku od ul. JPII do ul. Bema za kwotę 1 092 420,00 zł

2)  Budowa drogi od ul.  Mirka do ul. Kolejowej i ul. Wiśniowej za kwotę 2 383 272,00 zł

3)  Rozbudowa u. Żeromskiego za kwotę 1285215,00 zł

W zakresie zadania nr 4 Budowa drogi od ul. JPII do ul. Poniatowskiego - trwa procedura związana z uzupełnieniem dokumentów oferty firmy RIN-BUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa 31-670 Kraków ul. Powstańców 66 – kwota oferty 1 986 804,04 zł

Wnioski do FDS na drogi w Czechach i Prandocinie Wysiołku – lista rezerwowa

Wnioski złożone do ZDPK w zakresie BRD:

- wykonanie peronu przystankowego w Muniakowicach koło remizy

- wykonanie oznakowania poziomego liniami P1-P7b w Kacicach i Prandocin Wysiołek – Prandocin

- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych kasetonem D6 Polanowice Kolonia

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach –II postępowanie

Wykonawca: Firma Micronet Art. Sp. z o. o., ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz

Wartość zadania: 79 335,00 zł.

 1. Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej

Wykonawca: Firma Inżynieryjna  SystemBud,  Ostrów 100 32-112 Klimontów

Wartość zadania: 1 164 359,60 zł

 1. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Słomniki z podziałem na zadania /plac zabaw ul. Rzeźnicza, park w Rynku/

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.02.2022 r., złożono 8 ofert, cenowo najkorzystniejsze są:

Zadanie nr 1 – Plac zabaw ul. Rzeźnicza - oferta firmy OBO ENERGY Sp. z o. o., Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów – cena 47 992,76 zł

Zadanie nr 2 – Park w Rynku – oferta firmy Hardes A. Krężołek, R. Redzisz s. c.,  Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce  - cena 251 848,60 zł

Przetargi ogłoszone:

 1. Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych na terenie gminy Słomniki w 2022 roku – otwarcie ofert – 18 marca
 2. Remont pomieszczeń szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
 3. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Słomniki

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 --wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  18
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 10

-pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 5

- kontrole palenisk  - w lutym przeprowadzono 18 kontroli

- w lutym rozpoczęła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrola dotyczy realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w latach 2017-2022

CEEB

- wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków –132 deklaracji

Sprawy bieżące:

 1. Zakończono i odebrano inwestycję związaną z budową Szkoły w Niedźwiedziu.

W dniu 24 lutego odebrano roboty budowlane od Generalnego Wykonawcy inwestycji firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. – wartość powykonawcza robót 20 299 150,88 zł.

Inne poniesione koszty:

- budowa stacji transformatorowej- 139980,01 zł

- zakup sprzętu komputerowego-56380,00 zł

- zakup wyposażenia sportowego- 21437,07 zł

-zakup wyposażenia technologii kuchni- 95513,09 zł

- zakup wyposażenia meblowego- 209106,15 zł

- nadzór inwestorski- 147600,00 zł

- nadzór autorski-77490,00 zł

Łącznie wszystkie koszty związane z budową szkoły – 21 046 657,20 zł

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- II Etap.
 3. Wykonano projekty i dokonano zgłoszenia budowy dotyczące budowy stref rekreacji w Słomnikach przy ulicy Krasińskiego, ulicy Niecałej, ulicy 3 Maja Skatepark.
 4. Uzgodnienie granicy - droga przy cmentarzu Prandocin
 5. Udrożniono rowy w Miłocicach: na skrzyżowaniu za wiaduktem kolejowym i koło stawu
 6. Gmina Słomniki przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom. Dzięki partnerstwu w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom wśród naszych Seniorów bezpłatnie dystrybuowane będą Ogólnopolskie Karty Seniora uprawniające do zniżek w różnych instytucjach, sklepach, ośrodkach rehabilitacji itp.; kolejne bezpłatne wydania „Głosu Seniora” - już dziś do odebrania w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla Seniorów. Już w marcu seniorzy będą mogli składać wnioski o wyrobienie Karty Seniora w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Małgorzata Klich.

Akty notarialne:

 1. Zakup działki nr 1160/16 o pow. 0,5336ha położonej w Słomnikach na ul. Niecałej za kwotę 21 133zł

Praca brygady remontowej:

 1. Transport asfaltu z Tarnowa oraz łatanie dróg gminnych asfaltem na zimno
 2. Wymiana żarówek w lampach ulicznych przy ul. Rydla w Słomnikach
 3. Prace remontowo-naprawcze w Urzędzie Miejskim: malowanie 4 pokoi
 4. Naprawa i montaż znaków drogowych na drogach
 5. Wycinka drzewa - plac w Brończycach
 6. Transport i sadzenie drzewek - 40 sztuk
 7. Transport płytek chodnikowych z Polanowic do Waganowic - 200 sztuk
 8. Porządkowanie terenu wokół budynku przy stacji PKP Słomniki
 9. Transport wyposażenia na przyjęcie uchodźców z Ukrainy do OSP Miłocice

Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin 31 grudzień 2022r.

Ostateczny termin złożenia deklaracji do CEEB - 30 czerwca 2022r.

W załączeniu:

- Informacja  o odpadach pochodzących z działalności rolniczej /opony, folia, sznurek/

- Mapa placu targowego

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Załączniki:
Pobierz plik (ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.docx)ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.docx[ ]15 kB2022-03-16 15:17
Pobierz plik (plac targowy- schemat.jpg)plac targowy- schemat.jpg[ ]72 kB2022-03-16 15:17