Kapliczka w Janikowicach

Dbamy o  miejsca pamięci w naszej gminie: po renowacji nagrobków bohaterów walk powstania styczniowego Mateusza Grzybczyka i porucznika Gustawa  Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach  odnowiono piękną kapliczkę św. Antoniego w Janikowicach. Trwają prace przy kapliczce Matki Bożej w Słomnikach na ul. Kościuszki 64.

Kapliczka św. Antoniego odzyskała należny jej blask. Prace polegały na wykonaniu nowego fundamentu i ustabilizowaniu podstawy, konserwacji figury, wykonaniu nowej tablicy. Koszt prac wyniósł 27 461,00 zł, w tym dofinansowanie z programu Kapliczki Małopolski 2020 – 12 000 zł.

Kapliczka powstała w 1922 r. Została ufundowana przez osobę prywatną ówczesnego właściciela działki Marcina Klimczyka jako dowód wdzięczności św. Antoniemu – patronowi rzeczy zagubionych za wysłuchanie modlitw i pomoc w znalezieniu skradzionych koni. Od tamtego czasu stała się miejscem modlitw okolicznych mieszkańców w intencji zagubionych rzeczy, strapień i biedy. W oktawie Bożego Ciała odbywały się w tym miejscu i odbywają nadal nabożeństwa i modlitwy w intencji poświęcenia pól oraz prośby o dobre plony i zbiory.