kosze na śmieci

 Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów tzw. wystawek w drugim półroczu br.

Co można wystawić?

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od samochodów osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Natomiast zgłoszenie telefoniczne dotyczące odbioru odpadów budowlanych - remontowych w każdy poniedziałek oprócz dni wolnych od pracy od 8.00 do 15.00 pod nr telefonu : 533-355-192. Odbiór odpadów odbywa się w workach typu BIG-BAG - worki dostępne są w PSZOK Słomniki, ul. Niecała, teren oczyszczalni ścieków w każdy poniedziałek oprócz dni wolnych od pracy od 8.00 do 15.00