napis policja

Komisariat Policji w Słomnikach informuje, iż dzielnicowy rejonu nr 2 /miejscowości Prandocin, Prandocin lły, Prandocin Wysiołek, Muniakowice, Janikowice, Wężerów, Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Brończyce, Waganowice, Czechy,   Kępa, Trątnowice /asp. Dawid Janus /teI. 608-560-697/ w okresie od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024r. będzie prowadził działania priorytetowe dot. niestosowania się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do oznakowania poziomego tj. powierzchnia wyłączona z ruchu w miejscowości Prandocin skrzyżowanie dróg relacji Muniakowice - Obrażejowice celem wyeliminowania naruszeń przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Źródło: Komisariat Policji w Słomnikach