Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy na okres 21 dni:

  1. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym garaż samochodowy na terenie miasta Słomniki
  2. wykaz nieruchomości działek nr nr 483, 485,487,489,495,492,499,484,486,488,494,493,498 o łącznej pow. 6,7603 ha przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości Miłocice

       Słomniki, dnia 09.01.2023 r.