Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Ponadto dzięki wykonaniu różnego rodzaju inwestycji zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego.

 Środki z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” mogą zostać przeznaczone na:

  • wdrożenie lub aktualizację polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST,
  • podniesienie kwalifikacji pracowników JST w zakresie SZBI i cyberbezpieczeństwa, a także na
  • przeprowadzenie audytów SZBI, aby potwierdzić wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i ocenić poziom odporności JST na cyberataki.

 Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa możemy znaleźć taki opis:

„Wraz z dynamicznym rozwojem sfery cyfrowej, JST są narażone na coraz większą liczbę różnego rodzaju zagrożeń. W wyniku skutecznych ataków może dojść do zablokowania dostępu do usługi oferowanej on-line, kradzieży gromadzonych i przetwarzanych informacji, a w skrajnych przypadkach nawet paraliżu lub ograniczenia funkcjonowania! W każdym z takich przypadków konsekwencje odczuwane są nie tylko przez pracowników JST, ale także przez społeczność, której zależy na sprawnym załatwianiu ich spraw.  

W przypadku wycieku informacji o obywatelach, mogą być oni narażeni na różnego rodzaju oszustwa i stać się ofiarami nawet kradzieży tożsamości. Jeśli systemy JST przechowują informacje wrażliwe, mogą być one wykorzystane do szantażu lub popełniania przestępstw z wykorzystaniem wykradzionych informacji, a wstrzymanie lub ograniczenie funkcjonowania danego podmiotu może być bardzo uciążliwe.”

 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027