burmistrzowie i wójtowie pozują do foto

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”.

Jest to ważny moment dla naszej Gminy Słomniki, gdyż jesteśmy jedną z 10. Gmin, które będą dzięki temu Porozumieniu mogły zrealizować szereg inwestycji i działań przy zapewnionym współfinansowaniu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) to 29 714 910,00 euro, z czego dla Gminy Słomniki  jest to kwota 2 600 000,00 euro. Pieniądze te będą wykorzystane na następujące projekty:

 1. Rozwój retencji na terenie gminy Słomniki.
 2. Rozwój urządzeń wodociągowych na terenie gminy Słomniki - Budowa ujęcia wody w miejscowości Zaborze na potrzeby aglomeracji miasta Słomniki.

III. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych, w tym:

 • przebudowa budynku poprzemysłowego w miejscowości Zaborze (była galwanizernia) i zagospodarowanie na potrzeby społeczności lokalnej
 • rekultywacja zdegradowanego terenu
 • niwelacja terenu
 • wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
 • montaż małej architektury,
 • wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów i nordic walking
 1. Rozwój infrastruktury do obsługi podróżnych w gminie Słomniki - modernizacja dworca kolejowego Słomniki Miasto przy SKA pod katem potrzeb podróżnych
 2. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Słomniki - dalszy rozwój oferty wsparcia oraz zajęć dodatkowych i integracyjnych w szkołach, a także doskonalenie kadr w obszarze rozpoznawania potrzeb uczniów i pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami
 3. Budowa ścieżki wokół stawu w Januszowicach w celu poszerzenia oferty turystycznej w gminie Słomniki:
 • urządzenie utworzenie ścieżki spacerowej i do nordic walkingu wokół stawu w Januszowicach,
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów i rowerów,
 • zintegrowanie nowo powstałej ścieżki z działającą strefą turystyczno-wypoczynkową,
 • zintegrowanie z siecią tras nordic walking w gminie Słomniki

VII. Modernizacja budynku siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Prandocinie na potrzeby filii MBP w Słomnikach

To projekty, inwestycje i przedsięwzięcia, które do 2030 roku zostaną zrealizowane na terenie naszej Gminy.

Po więcej informacji na temat Strategii IIT oraz naszego międzygminnego partnerstwa zapraszam na stronę internetową https://otulinapodkrakowska.pl/

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

W 2022 r. 10 samorządów połączyło siły, by wspólnie walczyć o pieniądze w trybie pozakonkursowym m.in. ze środków Unii Europejskiej na kluczowe projekty infrastrukturalne. W skład stowarzyszenia wchodzą gminy: Słomniki, Myślenice, Siepraw, Kłaj, Koniusza, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice.

Stowarzyszanie gmin „Otulina Podkrakowska” powstało na podstawie przyjętej przez Województwo Małopolskie Strategii Rozwoju „Małopolska 2030", które stworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa (MOF Krakowa), uznając go za obszar strategicznej interwencji na poziomie regionalnym.

Decyzją Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla przystąpiliśmy do tego stowarzyszenia, tworzą je następujące gminy: Słomniki, Myślenice, Siepraw, Kłaj, Koniusza, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice. Te 10 samorządów połączyło siły, by wspólnie walczyć o pieniądze w trybie pozakonkursowym m.in. ze środków Unii Europejskiej na kluczowe projekty infrastrukturalne.

Gmina Słomniki rozszerza od lat współpracę służącą rozwojowi Gminy Słomniki na wielu płaszczyznach z partnerami:

 • Członek Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
 • Członek Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska
 • Członek Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Krakowskiego
 • Członek Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina
 • Członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 • Członek Klastra Zrównoważona Infrastruktura i Klastra Energii
 • Członek Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego
DSC_4450
07A
DSC_4393
DSC_4484
Previous Next Play Pause
1 2 3 4