tablica z informacjąo dofinansowaniu

Rozpoczynają się dwie ważne inwestycje drogowe: remont dróg gminnych w miejscowości Ratajów i Wesoła oraz w Prandocinie Wysiołku; łączna wartość inwestycji to 2 719 099 zł, w tym dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o łącznej kwocie 1 625 459 zł.

Nazwa pierwszego zadania: "Remont drogi gminnej nr 601778K na odcinku I - w km od 0+000 do km 2+806, na odcinku II - w km od 2+837 do km 2+926 w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki".

Zakres inwestycji obejmuje: remont nawierzchni jezdni na długości ok. 2,9 km wraz z utwardzeniem pobocza materiałem kamiennym. Poprawę bezpieczeństwa ma zapewnić uzupełnione oznakowanie pionowe i poziome.

Umowa z wykonawcą firmą Colas Polska sp. z oo ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie została podpisana w marcu 2024r.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 632 219 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 976 331 zł.

Nazwa drugiego zadania: "Remont drogi gminnej nr 601765K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+826, na odcinku II - w km od 0+830 do km 1+140 w miejscowości Prandocin Wysiołek".

Zakres inwestycji obejmuje: remont nawierzchni jezdni na długości ok. 1,1 km wraz z utwardzeniem pobocza materiałem kamiennym. Udrożnienie odwodnienia. Poprawę bezpieczeństwa ma zapewnić uzupełnione oznakowanie pionowe i poziome.

Umowa z wykonawcą Colas Polska sp. z oo ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie została podpisana w marcu 2024r.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 086 880 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 649 128 zł.

IMG_20240418_160741
IMG_20240418_160754
IMG_20240419_070701
IMG_20240419_070719
Previous Next Play Pause
1 2 3 4