burmistrz siedzący za biurkiem

Drodzy Mieszkańcy Gminy Słomniki!

dziękuję za okazane zaufanie oraz ponowny wybór na stanowisko burmistrza Gminy Słomniki. Państwa głosy stanowią dla mnie motor napędowy do dalszego działania. Dziękuję także za wybór radnych do Rady Miejskiej w Słomnikach. Przed nami pięć lat wspólnej pracy dla dobra wszystkich Mieszkańców, bo Słomniki – miasto i sołectwa są dla nas najważniejsze. Zapraszam do merytorycznej współpracy wszystkie środowiska, niech te kolejne 5 lat ambitnych wyzwań dzięki zgodnej współpracy przyniesie jak najlepsze owoce.

Z wyrazami szacunku

Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki