Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach na terenie Miejskiej biblioteki Publicznej w Słomnikach.