Informacja o wykazie nieruchomości

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony  na okres 21 dni - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1114/82 położonej w miejscowości Słomniki stanowiącej własność Gminy Słomniki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Słomniki. 06.07.2023r.