24 września 2023 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej, funkcjonuje zakładka „Wybory do Izb Rolniczych 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami wyborczymi prezentowanymi na ww. stronie.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej dostępne są tutaj.