stojący na scenie seniorzy z dyplomami

Gmina Słomniki dołączyła do programu Gmina przyjazna seniorom. Inauguracja programu odbyła się podczas pikniku rodzinnego przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach 12 czerwca 2022 r.

osoby przcinające wstęgę

1 czerwca w Dniu Dziecka z udziałem wielu znamienitych gości, uczniów i rodziców otwarto uroczyście Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu.

logo MGCK

Konwersja Cyfrowa – kolejny etap projektu.

grafika z herbem gminy Słomniki i napis raport o stanie gminy

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2021. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas zdalnej XXXIX sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.

harcerka stojąca wśród biało-czerwonych flag

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kościoła w Słomnikach, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę; następnie pod pomnikiem Ofiar Faszyzmy delegacje złożyły kwiaty. To pierwsze uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w pełnym wymiarze po pandemii.