Wnioski można składać przede wszystkim na:

 • działania z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego,
 • zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego,
 • zadań związanych z organizacją wydarzeń dotyczących folkloru wiejskiego i miejskiego,
 • wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Wnioski mogą składać, w szczególności:

 • fundacje posiadające osobowość prawną,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

W tej edycji programu wygra maksymalnie łącznie 25 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

 • 15 projektów na kwotę 2 000 zł brutto,
 • 10 projektów na kwotę 5.000 zł brutto.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22.05.2023 r.

Termin składania wniosków: do 30.06.2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia do 30.09.2023 r.

Regulamin konkursu

Źródło