Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu już lat wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, bezkosztowych sposobów minimalizacji ryzyk wypadkowych oraz zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczyniać się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Z  racji faktu, iż miejsce pracy rolnika może się zmieniać wielokrotnie w ciągu jednego dnia (obora, pole, pomieszczenie gospodarskie, silos itp.) ważne jest, aby każde stanowisko pracy w gospodarstwie było bezpieczne. Z analiz wynika, iż wypadkom sprzyjają śliskie, nierówne, źle utwardzone podwórza. Groźne są niezabezpieczone kanały, wykopy, szamba, otwory ścienne i stropowe na strychach i poddaszach, niewłaściwie prowadzone prace na wysokości. Stąd konieczność odpowiedniego zabezpieczenia barierką lub osłoną ochronną wszelkich otworów zrzutowych w stropach budynków gospodarczych, studzienek, kanałów, szamba, gnojowników przed dostępem osób postronnych. Dlatego należy dokładać wszelkich starań, aby dbać o bezpieczeństwo: starannie składować sprasowane siano, przewozić plony w przyczepach  o podwyższonych burtach, nie przeładowywać ich, pamiętać by dyszle i zaczepy maszyn rolniczych miały wsporniki lub sprawne sprężyny zabezpieczające przed opadnięciem.

"Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz" to hasło kolejnej z kampanii prewencyjnych KRUS, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Najczęściej tragiczne skutki powoduje przejechanie lub przygniecenie osób podczas manewrowania ciągnikiem z przyczepą oraz przewrócenie się ciągnika. W związku z tym należy używać, tylko sprawdzonych ciągników i przyczep, zadbać o bezpieczne połączenie przyczepy do ciągnika, upewnić  się czy w strefie zagrożenia nie przebywają ludzie. Ponadto należy zadbać o zamontowanie wszystkich oryginalnych  osłon zabezpieczających, a uszkodzone lub brakujące zastąpić nowymi. Dla własnego bezpieczeństwa należy dołożyć wszelkich starań, aby ciągnik był wyposażony w bezpieczną kabinę lub ramę bezpieczeństwa, gaśnicę proszkową, apteczkę, jak również miał systematycznie kontrolowaną sprawność układu kierowniczego i hamulcowego, urządzeń zaczepowo-przyłączeniowych, instalacji elektrycznej i ogumienia. Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie, to bardziej sprawa wyobraźni i stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa niż kosztów. Stosowanie na co dzień zaktualizowanych Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym sprawi, że rolnicy będą zdrowsi  i bezpieczniejsi w miejscu swojego życia oraz pracy.