Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł, poziom dofinansowania 90%.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie dla jednej firmy.

Nabory będzie prowadzić Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Krakowie.

Szczegóły dotyczące projektu: horeca.marr.pl

Szkolenie

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru odbędzie się on-line w dniu 22 kwietnia 2024 r., godz. 10:00 – 12:00

Podczas spotkania omawiane będą zasady oceny wniosków, kryteria naboru, warunki udziału w projekcie, jak również udzielane będą odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu, info TUTAJ

Źródło PARP