Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie,  informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych m.in. Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fpz_f1.Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 24 maja 2021r.  o godz. 15.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Na terenie Małopolski stwierdzono kilkanaście ognisk choroby. Mając na uwadze konieczność wdrażania środków zapobiegawczych przeciw dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby Wojewoda Małopolski  podjął  działania w zakresie wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwach utrzymujących gęsi , w których są one wypuszczane na zewnątrz przez co są szczególnie narażone na zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – drugi nabór.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Rada Miejska w Słomnikach podjęła Uchwałę Nr XXVII/362/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu rekreacyjnego w Januszowicach.

Jesteś osobą młodą pracującą i chcesz poprawić swoją sytuację zawodową, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu rekreacyjnego w Januszowicach.

Podkategorie