Publikujemy Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń parter) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 2 garaże, teren pod postój samochodów (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

 

               

Obwieszczenie w sprawie scalenia.

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń – parter, hol) zostały wywieszone na okres 21 dni

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokale mieszkalne  (nabywa najemca lokalu).

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach przy ul. Niecałej ma swoją stronę internetową.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

Szanowni Państwo!

Podkategorie