Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej sprawozdanie w systemie BDO za rok 2020. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu: rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1081 ha przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, składającej się z działek 346/4, 346/5, 346/6, 347/1, 347/2, 348/4, 359/1, 348/6; obręb Januszowice.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Pomoc prawna on-line

Zachęcamy do obejrzenia wykładów opracowanych w ramach edukacji prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dane teleadresowe mobilnych punktów szczepień w województwie małopolskim - w załączeniu.

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką wprowadzania innowacji do swoich projektów biznesowych.

W okresie od 01.02.2021r. do 31.07.2021r. na terenie Gminy Słomniki prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe" dotyczące spożywania alkoholu w rejonie boisko sportowego w miejscowości Prandocin, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie naruszeń przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Podkategorie