Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do sprzedaży.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na zimowe warsztaty w MGCK, ul. wolności 4 w Słomnikach.

24 listopada obchodzić będziemy jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach. Uroczysty koncert odbędzie się w sali widowiskowej MGCK w Słomnikach o godz. 17.30.

Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin-Iły oraz terenu pod trasę S7) – etap II, w zakresie obszaru w miejscowości Prandocin- Iły, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa wspólnie  z Komendantem Komisariatu Policji w Słomnikach podinsp. Markiem Kyziołem  serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kocmyrzów - Luborzyca do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

17 grudnia 2023 Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza mieszkańców gminy Słomniki na Festiwal Anielski, który odbędzie się na terenie zielonym przy ulicy Wolności w Słomnikach.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w związku z realizacją projektu inwestycyjnego: BUDOWA GAZOCIĄGU WĘŻERÓW – PRZEWÓZ.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. , poz.1899 z późn. zmn.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zmn)  Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

Informacja dla rolników zainteresowanych odbiorem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Podkategorie