Szanowni Państwo

Fundacja Pomoc z Montferland w Holandii (Stichting Montferland Helpt) wyraziła chęć pomocy osobom pochodzenia ukraińskiego szukającym schronienia przed działaniami wojennymi na Ukrainie. Fundacja zaproponowała pomoc dla grupy 80 osób oferując wyjazd do Holandii z pełnym zakwaterowaniem, zapewnieniem wyżywienia, pomocy w znalezieniu pracy, pomocy psychologicznej i medycznej. Poniżej szczegóły oferty:

w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w latach 2020 i 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Św. Michała Archanioła.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu.
 11. Podjęcie uchwał z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz wydania upoważnień z tym związanych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) - etap II.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla OSP z terenu gminy Słomniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki
 18. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 20. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Oferta – Hirschau w Bawarii w Niemczech – planowany wyjazd 11 kwietnia w godzinach porannych – Kraków

 Firma Conrad Electronic Oddział w Polsce Kraków ul. Kniaźnina 12 wyraziła chęć pomocy osobom pochodzenia ukraińskiego szukającym schronienia przed działaniami wojennymi na Ukrainie. Siedziba firmy znajduje się w Niemczech w Bawarii w mieście Hirschau. Właściciel firmy prowadzi również fundację Klaus und Gertrud Conrad Stiftung. Firma zaproponowała pomoc dla grupy 29 osób oferując wyjazd do Niemiec (Bawaria, miasto Hirschau) Właściciel firmy przystosował były hotel na potrzeby kwaterunku Uchodźców. Poniżej szczegóły oferty:

Kto może jechać/skorzystać z zaproszenia?

Uchodźcy z Ukrainy

Ile osób może skorzystać z zaproszenia?

29 osób

Na jak długo oferowana jest pomoc?

Do 3 lat

Czy oferta obejmuje bezpłatne noclegi? (gdzie, jakie warunki, czy kwatery prywatne)

8 darmowych pokoi dla 29 gości, pokoje 3-osobowe oraz jeden pokój duży max. 6 osób

Wyżywienie (ile razy dziennie, jakie – gorące, zimne, lunchpakiety)

Kuchnia wspólna, jadalnia wspólna, sklepy w pobliżu. Do momentu otrzymania zasiłków jedzenie jest zapewnione, później finansowane ze środków własnych

Pomoc rzeczowa (jaka?)

Zapewniona rejestracja w mieście Hirschau, test covid dla przyjezdnych, szczepienia covid jeśli jest taka chęć.

Pomoc rzeczowa (jaka?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniona rejestracja w mieście Hirschau, test covid dla przyjezdnych, szczepienia covid jeśli jest taka chęć.

Uchodźcy po zarejestrowaniu otrzymają pomoc finansową (zasiłek), konto bankowe, darmowe w mieście Hirschau. 

Możliwość zatrudnienia

Darmowa edukacja

Pomoc medyczna i psychologiczna

Darmowa opieka zdrowotna

Opieka tłumacza/wolontariusz (ukraiński/rosyjski)

Są wolontariusze mówiący w języku ukraińskim

 

Dodatkowe informacje o ofercie:

 • Na terenie obiektu już znajdują się osoby z Ukrainy
 • Każdy z pokoi jest idealny dla 3 osób, możliwe konfiguracje:
 • Matka z dwójką dzieci
 • Dwoje dorosłych, jedno dziecko
 • Dwoje dorosłych, jedno dziecko, jedno niemowlę
 • 1 bardzo duży pokój - 2 dorosłych, dwoje dzieci (lub dwoje dorosłych i 4 małych dzieci)
 • Wszystkie pokoje posiadają prysznic i toaletę, niektóre posiadają balkon , Wspólna pralka i suszarnia,  Internet WLAN, Wspólna kuchnia, Jadalnia , Ogród

Na miejsce do Hirschau wraz z osobami pojedzie Pani Dominika Kusiak-która reprezentuje formę Conrad Electronic w oddziale w Polsce.

 Termin i miejsce wyjazdu wstępnie ustalone na 11 kwietnia 2022 r. rano – Kraków – jest możliwość zmiany

 Przydatne linki:

 https://www.google.com/maps/@49.54469,11.9392513,17z?hl=de link do miejsca pobytu: lokalizacja i po kliknięciu zdjęcia z obiektu, kiedy funkcjonował jeszcze jako hotel (w tym momencie jest to miejsce wyłącznie dla Uchodźców z Ukrainy)

https://www.otv.de/zeichen-der-solidaritaet-mit-der-ukraine-543637/

link do strony gdzie znajduje się siedziba firmy Conrad Electronic w mieście Hirschau.

 ofertę przekazano od firmy Conrad Electronic przy współpracy z fundacją Klaus und Gertrud Conrad Stiftung (którą prowadzi właściciel firmy Conrad Electronic)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Pani Dominika Kusiak reprezentuje firmę w Polskim oddziale.

(Nawiązano kontakt telefoniczny z Panią Dominiką Kusiak, która przekazała szczegóły oferty, przesłała dokumenty potwierdzające współpracę z Caritas w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przekazała również zdjęcia obiektu (aktualne). Zebrano informację o firmie oraz fundacji , które przekazały ofertę.

 https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Conrad_Electronic?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc  - link do strony firmy

https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Klaus_Conrad_(Unternehmer)?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc  link do informacji o założycielu fundacji

https://krebskrankekinder--mainz-de.translate.goog/klaus-und-gertrud-conrad-stiftung-unterstuetzt-den-foerderverein/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (link w którym znajduje się rekomendacja stowarzyszenia UNIA – na rzecz promocji dzieci chorych na raka i białaczkę eV Mainz  w Moguncji , miasto w Niemczech.

Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy

Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / Zapisy na wyjazd za granicę dla uchodźców z Ukrainy – ZHP Chorągiew Krakowska

 Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / Zapisy na wyjazd za granicę dla uchodźców z Ukrainy – ZHP Chorągiew Krakowska

Вітання, У співпраці з організаціями з інших європейських країн ми хотіли б допомогти біженцям війни з України розпочати новий розділ у своєму житті. До нас звернулися неурядові організації та органи місцевого ...

krakowska.zhp.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej. Co należy zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm ogłasza i odwołuje, co należy wtedy zrobić. W poradniku tłumaczy się jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice. Jak się zachować w przypadku skażenia terenu czy jak udzielić pierwszej pomocy.

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Materiał wideo dostępny na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

Źródło: www.gov.pl

W związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”. Na realizację tego programu Fundusz przeznaczył 130 mln złotych.

Zadaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wspieranie obywateli naszego kraju będących osobami z niepełnosprawnością. Jednak w związku z brutalną agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, od samego początku wyrażaliśmy pełną solidarność z narodem ukraińskim, deklarowaliśmy włączenie się w rządowy program niesienia pomocy dla Ukrainy oraz gotowość wsparcia uchodźców, w szczególności osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który w dużej mierze ukierunkowany jest na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych oraz samorządów pomagających uchodźcom z niepełnosprawnością. Chcę przy tym podkreślić, że uruchomienie tego programu nie wpłynie na realizację dotychczasowych działań Funduszu, skierowanych do Polaków z niepełnosprawnością – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

 

Do kogo adresowana jest pomoc w ramach programu?

Adresatami programu są niepełnosprawni uchodźcy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

 

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

Obecnie zostały uruchomione dwa moduły programu. Moduł II jest skierowany do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, a moduł III do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania, które mogą zostać dofinansowane na terenie każdego z 16 województw, muszą być związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. W ramach Modułu II wnioski można składać w wersji papierowej i elektronicznej, w ramach Modułu III w wersji elektronicznej.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

W ramach modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie finansowe zarówno na działania prowadzone samodzielnie, jak i na te, które zleciły do realizacji organizacjom pozarządowym. Dotyczy to również przedsięwzięć już zrealizowanych od 24 lutego 2022 r. Fundusz nie określa katalogu wspieranych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie.

Organizacje pozarządowe, uprawnione do składania wniosków w module III programu, mogą liczyć na finansowanie przez PFRON zadań związanych z niesieniem pomocy niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Wsparciem objęte będą te działania organizacji pożytku publicznego, których celem jest zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych beneficjentów programu,  w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Co ważne, wsparcie obejmuje także osoby towarzyszące.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi, które dostępne są na stronie https://pfron.org.pl.

 

Źródło: Materiał prasowy: PFRON

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o ukazaniu się rozporządzenia Wojewody Małopolskiego uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego – pobierz

Szanowni Państwo,

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie  nr 71 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie przypomina osobom prowadzącym działalność rolniczą o:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania.

Podkategorie